Sevärt

Här kommer Du att kunna hitta det som är sevärt i Övre Kågedalen.

Tipsa gärna om det Du tycker är sevärt.

Stråbruket  –  ett av de kalkbruk som en gång fanns i Övre Kågedalen

Här var tidigare ett kalkbruk där brytningen gjordes i dagbrott. Det har idag blivit en lite annorlunda sjö där fisk inplanteras. Runt dagbrottet finns två grillplatser.

Är du intresserad av att fiska, läs mer på:

http://www.kagealven.com/?page=stra

1905 grundades kalkbruket av bönder som behövde kalk i jordbruket. Detta såldes år 1929 till Strå kalkbruk AB i Sala som sedan drev kalkbruket fram till 1971. Från början fraktades kalkstenen ner till en ugn i Sandfors, men sedan byggdes två ugnar alldeles vid brytningsplatsen vilka nu är rivna. Som mest arbetade det ett femtiotal personer här.

Källa: Tidningsklipp från NV i ett skolarbete om Högdal gjort på Sandforsskolan.

Vägbeskrivning: Ta av från E4 i Kåge och kör västerut på norra sidan av älven i ca 20 km.

Mitt i byn Sandfors sväng höger mot Fällfors och kör norrut i ca 3 km.

Vid skylten Strå sväng höger och kör vägen österut tills dagbrottet visar sig på höger sida.

_______________________________________________________________

Brännberget Naturreservat som vilar på Kågedalens kalkrika berggrund

Det är en växtplats av riksintresse där man bland annat kan finna de fridlysta och sällsynta orkidéerna Guckuskon och Nornan.

Inom reservatet växer förutom de ovan nämnda arterna, ytterligare ett 10-tal orkidéer som t.ex. den angenämt doftande brudsporren. Finbräken, fjällskära och björnbrodd växer normalt sett bara i fjälltrakterna men återfinns i Brännberget. Här finns också det till utseendet oansenliga tvåbladet men som är ovanligt så pass långt norrut i Sverige.

Besöker man Brännberget för att se orkidéernas prakt är det givetvis viktigt att pricka in den tid då de blommar. Nornan blommar vid månadsskiftet april-maj, guckuskon under andra halvan av juni och brudsporren i början av juli.

Guckusko

Denna fridlysta blomma kan man i Kågedalen se blomma kring midsommar och mängden guckusko på Brännberget är särskilt sevärd.

Guckusko är en vacker, högväxt och kraftig orkidé med krypande underjordisk jordstam och där stjälken kan bli nästan en halv meter hög. Guckusko blommar i juni-juli med stora blommor som vanligen sitter ensamma eller två tillsammans i toppen av stjälken. De utspärrade kalkbladen är rödbruna och den uppblåsta toffelformade läppen är gul och svagt väldoftande.

En guckuskoplanta utvecklas väldigt långsamt och det kan ta över tio år innan den går i blom. Blomman är sällsynt i hela Sverige och växer i fuktiga örtrika skogar på kalkrik mark.

Artnamnet calceolus betyder liten sko och syftar på blomläppens form.

Mer än 1000 lokaler är kända i Sverige och har troligen huvuddelen av den europeiska populationen. Liksom alla andra svenska orkidéer är den fridlyst.

Norna

Nornan är en särpräglad och utsökt vacker orkidé med en ensam, stor rosa blomma. Vid

basen finns ett enda ovalt blad, som också övervintrar. Blomningen sker tidigt, i maj och juni.

Arten är insektspollinerad och växer i frisk till fuktig och mossig barrskog, oftast i sluttningar med rörligt markvatten.

Nornan kan betecknas som en urskogsart och som på huvudsakligen växer i gles, halvöppen skog. Cirka 390 lokaler är kända i Sverige, från Dalarna i söder och ända upp till Norrbotten. Nornan är fridlyst och rödlistad i kategorin Missgynnad i Sverige. Vägbeskrivning Reservatet ligger 6 km nordost om Boliden. Åk riksväg 95 mot Boliden, vid Svanström svänger man norrut mot Fällfors och åker rakt norrut. Efter ca 5 km passerar man byn Tarsmyran, fortsätt därefter ytterligare 3 km och sväng vänster mot Bäckfors nästan längst ner i backen. Kör förbi Bäckfors och ytterligare ca 3 km, sväng höger vid skylten mot Naturreservat.

Vägen är ej farbar vintertid.

Koordinater till Brännbergets Naturreservat:

7209214 – 1722056

Källa: Skellefteå kommuns hemsida och Länsstyrelsen Västerbottens hemsida

___________________________________________

 

Hedlundavägen med rara blommor

Längs med Hedlundavägen, ca 250 m in från Norr Bastuträskvägen, finner man en rad fina och ovanliga blommor. Titta i vägkanten så kan du se både vild orkidé, tätört och pyrola.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam