Kågeträsk by

Här hittar du lantmäteriets historiska kartor.

Ex. Karta och handlingen till laga skifte 1836-39 Kågeträsk

Avsöndringar 12 st.

Delning 2st.

Hemmansklyvningar 19 st.

OBS! tillgänglig materiel avser tidsperioden från 1600 till 1928

Du måste först installera ett bildvisningsprogram (följ länken Pos. 1 och kommande instruktioner)

Sedan kan du följa Pos. 2 till historiska kartor, Välj vilken åtgärd du vill titta på, handlingen till kartan är skriven med ”gammal” skrivstil kan vara svårläst till dess att man fått träna

  1. https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Installera-DjVu-bildvisningsprogrammet/
  2. https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/advancedsearch.html
  3. Välj. Arkiv: Lantmäterimyndigheten
  4. Välj. Län: Västerbottens län
  5. Välj. Kommun: Skellefteå
  6. Välj. Traktnamn: Kågeträsk
  7. Välj. Åtgärd: ex. Lagaskifte, Avsöndringar, Delning eller Hemmansklyvning

Malm och mineraler

följande tre bilder

© Sveriges geologiska undersökning

Berggrund

S:2 avses mellan de gula markeringarna

S:16 Avses delen som ligger på gul bottenfärg

Förlängt undersöknings tillstånd